ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dehydrace
Anglicky :dehydration
Francouzsky :déshydration
Německy :Entwässerung, Dehydrierung

Výklad :
Poznámka :KN kap. 1
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997D0080,31999R2204 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti