ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :detekční limit
Anglicky :detection limit
Francouzsky :limite de détection
Německy :Nachweisbarkeitsgrenze

Výklad :
Poznámka :Používáno i v ASPI
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31991R2856 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti