ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :balkónové dveře
Anglicky :French windows
Francouzsky :portes-fenetres
Německy :Fenstertüren

Výklad :
Poznámka :CPV 20311100-0, KN 441810
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32002R2195 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Eichler Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti