ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čidlo vzdálenosti
Anglicky :distance sensor
Francouzsky :capteur de distance
Německy :Weggeber

Výklad :
Poznámka :napojeno na záznamové zařízení ve vozidle
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TR4 rolling stock

Zdroj(celexová čísla) :31998R2135 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti