ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celer bulvový
Anglicky :celeriac
Francouzsky :céleri-rave, céleri rave
Německy :Knollensellerie

Výklad :Apium graveolens var. rapaceum, KN 0706
Poznámka :Rozhodnutím gestora stanoven termín "bulvový" (dříve používán nesprávný termín "hlízový")
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237,31999R2204,32000D0115 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti