ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celková minimální spotřební daň
Anglicky :overall minimum excise duty
Francouzsky :accise minimale globale
Německy :globale Mindestverbrauchsteuer

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"Taxation & Customs (sn: micro-economics 2; nt: further breakdown of ECF)"
Podskupina :FI6 taxation

Zdroj(celexová čísla) :392L0079 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti