ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál)
Anglicky :Czech POINT (National Filing, Verification and Information Terminal)
Francouzsky :Czech POINT (Terminal national tchčque d'information, d'authentification de documents et de dépôt de dossiers) (m)
Německy :Czech POINT Nationales tschechisches Eingabe-, Beglaubigungs- und Informationsterminal (n)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti