ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :databanka individuálních údajů (BDI)
Anglicky :Individual Data Bank (BDI)
Francouzsky :banque de données individuelles (BDI)
Německy :Datenbank für Individualdaten (BDI)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Offices
Podskupina :AD1 general

Zdroj(celexová čísla) :31988R0571 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti