ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :černý plech
Anglicky :blackplate
Francouzsky :fer noir
Německy :Feinstblech

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :iron & steel
Podskupina :SI1 general

Zdroj(celexová čísla) :31994X0780,31986S1566 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti