ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
Anglicky :Institutional Sectors and Sub-Sectors; classification of sectors and sub-sectors
Francouzsky :nomenclature des secteurs et sous-secteurs
Německy :Systematik der Sektoren und Teilsektoren

Výklad :
Poznámka :Závazný termín (Eurodicautom; ing. Vokněrová, ČSÚ)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31994D0800 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti