ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistokrevná plemenná prasata
Anglicky :pure-bred breeding pigs
Francouzsky :reproducteurs porcins de race pure
Německy :reinrassige Zuchtschweine

Výklad :Každé zvíře, jehož rodiče i prarodiče byli zapsáni nebo registrováni v Plemenné knize téhož plemene a které je v ní samo také zapsáno, nebo registrováno a je pro tento zápis způsobilé
Poznámka :Pure-bred značí pouze a jedině čistokrevné zvíře.V zahraničí jsou v případě skotu obecně víc než u nás zvyklí, že plemenná zvířata jsou pouze čistokrevná, u nás pracovali šlechtitelé častěji i s dalšími kombinacemi nečistokrevných zvířat, ale u prasat v podstatě platí, že čistokrevná prasata jsou plemenná. Neboli je možné použít spojení "chovná prasata" (breeding pigs), ale také "čistokrevná plemenná prasata" (pure-bred breeding pigs).
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :31989D0502,31989D0504 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti