ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bomby, granáty, rakety nebo raketové střely
Anglicky :bombs, grenades, rockets or missiles
Francouzsky :bombes, grenades, roquettes ou missiles
Německy :Bomben, Granaten, Raketen oder Flugkörper

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :42000X0130 Rezort :MV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Skýpalová Markéta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti