ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :část loďstva
Anglicky :fleet segment
Francouzsky :segment de flotte
Německy :Flottensegment

Výklad :a fleet segment is defined as a group of vessels having homogeneous physical characteristics using the same fishing gear or the same type of fishing gear - als Flottensegment gilt eine Gruppe von Fischereifahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit die gleichen Merkmale aufweisen und dasselbe oder gleichartiges Fanggerät verwenden - un segment est défini comme un groupe de navires présentant des caractéristiques physiques homogčnes et utilisant les męmes engins de pęche ou le męme type d'engins de pęche - … částí loďstva se rozumí skupina plavidel se stejnými fyzickými vlastnostmi a používajících stejný typ lovných zařízení
Poznámka :397D0413 se týká rybolovu, gesce MZe, termín schválen od MDS - odmítnuto: "segment loďstva, úsek loďstva"
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TR7 seaborne traffic

Zdroj(celexová čísla) :397D0413 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti