ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :diskriminace na základě země původu společnosti
Anglicky :discrimination on the basis of a company's country of origin
Francouzsky :discrimination en raison du pays d'origine des sociétés
Německy :diskriminierende Behandlung (Diskriminierung) nach dem Herkunftsland der Gesellschaft

Výklad :obchodní právo
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989L0666 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti