ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :civilní letadla
Anglicky :civil aircraft
Francouzsky :aéronefs civils
Německy :zivile Luftfahrzeuge

Výklad :
Poznámka :KN 73043110
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MPO
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti