ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čtyřliniové hybridy a hybridy vrcholového křížení
Anglicky :double hybrids and top cross hybrids
Francouzsky :hybride double et hybride top-cross
Německy :Doppelhybriden und Top-Cross-Hybriden

Výklad :
Poznámka :Doporučeno rezortem (Dr. Povolný) při schvalování kap. 10 KN.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :Kap. 10 KN Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor : Lochmanová Radana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti