ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čekanka kořenová
Anglicky :wild chicory
Francouzsky :chicorée sauvage
Německy :wilde Zichorien

Výklad :Cichorius intybus var. sativus
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti