ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :CIF (náklady, pojištění a přepravné)
Anglicky :CIF (cost, insurance and freight)
Francouzsky :CIF (Cout, assurance et fret) (CAF)
Německy :CIF (Kosten, Versicherung, Fracht)

Výklad :"Náklady, pojištění a přepravné" znamená splnění povinnosti prodávajícího dodáním zboží přes zábradlí lodi. Prodávající je povinen zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu nalodění. Ale nebezpečí poškození či ztráty zboží vzniklé po dodání zboží přechází z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je povinen dále obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí poškození zboží při přepravě, prodávající uzavírá pojišťovací smlouvu a platí pojistné (pouze pojištění s minimálním krytím). I tato doložka vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz. Tato doložka může být používána pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.
Poznámka :Incoterms 2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,31999R1254,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti