ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :biotechnologický vynález
Anglicky :biotechnological invention
Francouzsky :invention biotechnologique
Německy :biotechnologische Erfindung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998L0044 Rezort :ÚPV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Kopecká Světlana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti