ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dceřiná společnost, dceřiný podnik
Anglicky :subsidiary
Francouzsky :filiale
Německy :Tochtergesellschaft, Tochterunternehmen

Výklad :An enterprise that is controlled by another enterprise (known as the parent).
Poznámka :něm. a česká verze používají dvě varianty
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989L0666,52001PC0080 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti