ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :autonomní penzijní fondy
Anglicky :autonomous pension funds
Francouzsky :fonds de pension autonomes
Německy :autonome Pensionfonds

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"economics I (sn: macro economics; nt: generic subject field)"
Podskupina :EC5 national economy

Zdroj(celexová čísla) :32002R2056,31996R2223,31999R1726 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti