ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezplatné rozdělování
Anglicky :free distribution
Francouzsky :distibution gratuite
Německy :kostenlose Verteilung

Výklad :
Poznámka :Termín potvrzen Komisí.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997R0659 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti