ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :daň z kapitálu
Anglicky :capital duty
Francouzsky : taxe d'apport
Německy :Gesellschaftsteuer

Výklad :
Poznámka :Termín dodán Komisí při finalizaci.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31969L0335 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti