ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Asociace krajů ČR
Anglicky :Association of Regions of the Czech Republic
Francouzsky :Association des Régions de la République tchčque (f)
Německy :Assoziation (f) der Regionen der Tschechischen Republik

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :související instituce a organizace
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti