ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :deficit vládního rozpočtu přesáhne 3 % HDP
Anglicky :a public budget deficit in excess of 3 % of (its) GDP
Francouzsky :le déficit du budget national dépasse 3 % du PIB
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :hospodářské a finanční záležitosti
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti