ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní kodex Společenství
Anglicky :Community Customs Code
Francouzsky :code des douanes communautaire
Německy :Zollkodex der Gemeinschaften

Výklad :upravuje práva a závazky osob vzhledem k uplatňování daní, původu zboží, celní hodnoty, řízení, tzv. celní režimy apod. (Svoboda, P., Právo vnějších vztahů Evropské unie, Linde, Praha 1999, s. 126)
Poznámka :
Oblast použití-skupina :"Taxation & Customs (sn: micro-economics 2; nt: further breakdown of ECF)"
Podskupina :FI7 customs

Zdroj(celexová čísla) :32000R2700 Rezort :GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti