ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cibulová zelenina
Anglicky :tuber vegetables, alliaceous vegetables
Francouzsky :bulbes et tubercules, légumes alliacés
Německy :Knollengemüse, Gemüse der Allium-Arten

Výklad :KN 07039000
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989D0651,31999R1749,31999R2204,32000D0115 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti