ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cenový index
Anglicky :price relative, price relationship
Francouzsky :rapport de prix
Německy :Preismessziffer, Preisverhältnis

Výklad :the ratio of the price of a commodity in the given period to the price of the same commodity in the base period
Poznámka :anglická a něm. verze používá různé termíny; jde o změnu ceny vyjádřenou poměrem stávající ceny k bazické ceně (ceně základního období)
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST4 theory & method

Zdroj(celexová čísla) :31978R1254 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti