ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :časová hodnota peněz
Anglicky :time value of money
Francouzsky :valeur temps de l'argent
Německy :Zinseffekt

Výklad :
Poznámka :IAS 37 odst. 45
Oblast použití-skupina :Offices
Podskupina :AD1 general

Zdroj(celexová čísla) :32001H0453 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti