ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :člen Komise / členka Komise
Anglicky :member of the Commission
Francouzsky :membre de la Commission
Německy :Mitglied der Kommission

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CEK CEC (Commission of the European Communities)

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti