ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :analytický detekční limit
Anglicky :analytical detection limit
Francouzsky :limite de détection analytique
Německy :analytische Nachweisbarkeitsgrenze

Výklad :
Poznámka :Potvrzeno ÚNMZ (Dr. Popadičová v únoru 2003); spojení "hranice analytické průkaznosti" bylo zaneseno omylem a je třeba jej vymazat z databáze ZT.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31993R0315 Rezort :ÚNMZ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Straková Růžena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti