ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :destilace obilné zápary
Anglicky :distillation of mash of cereals
Francouzsky :distillation d'un moűt de céréales
Německy :Destillieren von Getreidemaisch

Výklad :způsob výroby whisky
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG7 viticulture

Zdroj(celexová čísla) :31989R1576,22004A0206(02) Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti