ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :agro-environment
Anglicky :agri-environment
Francouzsky :agroenvironnement
Německy :Landwirtschaftliche Umweltmaßnahmen

Výklad :=> agrienviroment je nějaké prostředí, ve kterém se provozuje zemědělská > výroba, která však v souladu s trendem dnešní doby musí respektovat > požadavky životního prostředí, sociální otázky atd.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2759LM Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti