ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha o energetické politice pro Evropskou unii (KOM(95) 682)
Anglicky :White Paper on energy policy for the European Union (COM(95) 682)
Francouzsky :Livre blanc intitulé "Une politique de l'énergie de l'Union européenne" (COM(95)682)
Německy :Weissbuch "Eine Energiepolitik für die Europäische Union" (KOM(95) 682)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999D0126 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti