ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :balený surový tabák
Anglicky :baled tobacco
Francouzsky :tabac emballé
Německy :Tabakballen

Výklad :
Poznámka :Dříve schválený a užívaný závazný termín °tabákový smotek° nebyl Ing. Drasnarovou z MZe schválen. Jedná se prý o něco trochu jiného, pro byl závazný temín dne 20. 9. 2002 změněn výše uvedený temín (MK).
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :370R1727 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti