ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :derivátové nástroje s pákovým efektem
Anglicky :leveraged derivative instruments
Francouzsky :instruments dérivés a effet de levier
Německy :fremdfinanzierte derivative Instrumente (leveraged derivatives)

Výklad :něm. verze uvádí v závorce vysvětlující angl. termín
Poznámka :ing. Žáková
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000X0408 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti