ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cílový vzorek
Anglicky :target sample
Francouzsky :échantillon cible
Německy :Zielprobe

Výklad :
Poznámka :HISC
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996R1749 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti