ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní úřad odeslání
Anglicky :office of departure
Francouzsky :bureau de départ
Německy :Abgangsstelle

Výklad :
Poznámka :v celním kontextu
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R0502,31993R2454 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Neschválený termínKoordinátor :Ing. Břicháčková Věra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti