ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čekanka
Anglicky :chicory, coffe chicory
Francouzsky :chicorée
Německy :Chicorée, Zichorie

Výklad :Cichorium intibus L.
Poznámka :KN 07051900 (angl. a něm. verze používají více variant)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31994R0468,31999R2204,32001R1837,32002R1444 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti