ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :aleutská choroba
Anglicky :Aleutian disease
Francouzsky :maladie aleoutienne
Německy :Aleutenkrankheit

Výklad :nákaza u norků
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31992L0065 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti