ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :adresný systém signalizace
Anglicky :adressed signalling system
Francouzsky :systeme de signalisation commun
Německy :adressiertes Signallisierungssystem

Výklad :
Poznámka :konzultace 30.4.2001 - odmítnuto "společný systém signalizace"
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996L0002 Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti