ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :asymptomatická směrodatná odchylka
Anglicky :asymptomatic standard deviation
Francouzsky :écart-type asymptomatique
Německy :asymptomatische Standardabweichung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32002R0796 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Povolná Jarmila

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti