ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dávky v nezaměstnanosti
Anglicky :unemployment benefits
Francouzsky :prestations de chomage
Německy :Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :373Y0919(11),371R1408 Rezort :MPSV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Váňa Vlastimil

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti