ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :agregace, souhrnný ukazatel
Anglicky :aggregate, aggregation
Francouzsky :agrégat
Německy :Aggregat, agregierte Grösse

Výklad :aqngl. a něm. verze používají více variant
Poznámka :v kontextu HISC a strukturální statistiky se používá "agregace", v kontextu výpočtu HNP se používá "souhrnný ukazatel"
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST1 general

Zdroj(celexová čísla) :31994D0168,31997R0058,31998R2700,31989L0130 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Povolná Jarmila

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti