ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dětský zádržný systém
Anglicky :child restraint system
Francouzsky :systeme de retenue pour enfants
Německy :Kinderhaltesystem

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :391L0671,32000L0056 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti