ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :clona proti oslnění
Anglicky :anti-glare screen
Francouzsky :écran antiéblouissant m
Německy :Blendschutzzaun r

Výklad :
Poznámka :STP
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996D0579 Rezort :MPO-ÚNMZ
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Straková Růžena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti