ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dílčí vzorek
Anglicky :incremental sample; primary sample
Francouzsky :échantillon élémentaire; prélevement élémentaire
Německy :Einzelprobe

Výklad :A quantity taken from one point in the sampled portion.
Poznámka :anglická a francouzská verze používají různé varianty.
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG4 agricultural science

Zdroj(celexová čísla) :31976L0371,32001R0455 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti