ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bakteriální hemoragická septikémie lososovitých
Anglicky :enteric red mouth disease (ERM), yersiniosis
Francouzsky :maladie de la bouche rouge, yersiniose
Německy :enterische Rotmaulkrankheit, Rotmaulkrankheit, Yersiniose

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGB fishing, fish breeding & aquaculture

Zdroj(celexová čísla) :31997R2630,31991L0067 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti