ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bílkovinné plodiny
Anglicky :protein crops, protein plants
Francouzsky :culture protéagineuse, graine protéagineuse, protéagineux
Německy :Eiweißpflanze

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :397R0843,32001R1837,31993R2940,32001R1837,31993R2940 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka (Dr. Ing. Pavel Povolný, Pavla Žabinská

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti