ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bude vybrána nabídka toho uchazeče, který...
Anglicky :the contract shall be awarded to the tenderer ...
Francouzsky :adjudication est attribuée a celui des soumissionnaires qui...
Německy :der Zuschlag wird der oder den Person(en) ... erteilt

Výklad :
Poznámka :viz sběrná databáze 9.10.2002
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :x Rezort :Úřad vlády
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti